ต่อสายไฟฟ้า ด้วยตัวเอง ต้องรู้และระวังอะไรบ้าง

ก่อนตัดสินใจ ต่อสายไฟฟ้า ภายในบ้านด้วยตัวเอง ควรทำความเข้าใจถึงงานระบบไฟฟ้าและวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง