3 ประเภทของ สายไฟ ที่นิยมใช้ในบ้าน

การเลือกใช้ สายไฟ สำหรับบ้านหรือที่พักอาศัย นอกเหนือจากการเลือกประเภทของสายไฟ ให้เหมาะสมสำหรับจุดที่ติดตั้งและการใช้งานแล้ว ต้องติดตั้งให้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้สายไฟที่ใช้ในบ้านเรือนก็มีหลากหลายประเภท