รู้ก่อนใช้ สายไฟ CV คืออะไร? ใช้กับงานประเภทไหนบ้าง?

สายไฟ CV คือ สายไฟชนิดหนึ่งที่มีแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) โดยตัวสายจะมีชนิดของฉนวนเป็น XLPE (Cross-Linked Polyethylene) และใช้เปลือกหุ้มเป็น PVC