สายไฟ NYCY

Code: NYCY

NYCY

450/750 V 70°C PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, WITH CONCENTRIC CONDUCTORS POWER CABLE

In Stock

Description

สายไฟ THAI YAZAKI NYCY

450/750 V 70°C PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, WITH CONCENTRIC CONDUCTORS POWER CABLE

พูนสิน เคเบิล จำหน่าย สายไฟ NYCY (THAI YAZAKI) สายไฟยาซากิ ราคาส่ง จากโรงงาน สายไฟคุณภาพ ได้มาตรฐาน

Additional information

Conductor  

: Concentric stranded annealed copper wires,
: Multi Core:  Size 50 mm²  up to 300 mm²

Concentric Shield

: Annealed copper wires with helix of copper tape
  fully covers

Insulation

: Polyvinyl chloride (PVC/C)

Core Identification

3 Cores : Brown, Black and Grey

Inner Sheath

: Black Polyvinyl chloride (PVC)

Outer Sheath

: Black flame retardant polyvinyl chloride (PVC/ST4)

Classification

: Maximum conductor temperature 70°C
: Circuit voltage not exceeding 450/750 Volts

Reted Voltage

  450 Volts between Line-to-Earth
  750 Volts between Line-to-Line

Testing Voltage

: 2,500 Volts

Reference Standard

: TIS 11 Part 101-2553