สายไฟยาซากิ สายไฟ FRLH-IE

สายไฟ THAI YAZAKI FRLH-IE

450/750V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED FLAME RETARDANT WITH LOW SMOKE AND ZERO HALOGEN POWER CABLE

Description

สายไฟ THAI YAZAKI FRLH-IE

450/750V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED FLAME RETARDANT WITH LOW SMOKE AND ZERO HALOGEN POWER CABLE

_______________________________________________________________

อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟคืออุปกรณ์จำเป็น ดังนั้นจึงควรเลือกใช้สายไฟที่ได้คุณภาพ ตรงตามมารตรฐานสากลโลก และใช้ให้ถูกต้องตามคุณลักษณะของงาน หรือประเภทของงานที่ใช้ สายไฟ FRLH-IE เป็นอีกหนึ่งชนิดของสายไฟยาซากิที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน …. โดยสามารถสั่งซื้อสายไฟ FRLH-IE หรือสินค้าประเภทอื่นๆได้ที่นี่ >> สายไฟยาซากิ

Additional information

Conductor

: Non-compacted and compacted round annealed copper
Sizes 1.5 mm2 up to 630 mm2

Insulation

: Cross-Linked polyethylene (XLPE) with Low smoke and Zero halogen

Core Identification

: Single core: Black or Orange

Classification

: Maximum conductor temperature 90°C
: Circuit voltage not exceeding 450/750 Volts

Rated Voltage

: 450 Volts betwwen Line to Earth
: 750 Volts between Line to Line

Testing Voltage

: 2,500 Volts

Reference Standard

: BS EN 50525-3-41,BS EN 60228, BS EN 60332-1,
BS EN 60332-3-24 (Cat.C), BS EN 50267-2-2,
BS EN 61034-2

Go to Top