สายไฟยาซากิ THAI YAZAKI THWA

Code: THWA

สายไฟยาซากิ THWA, สายไฟอลุมิเนียม

750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

In Stock

Description

สายไฟยาซากิ THAI YAZAKI THWA

สายไฟยาซากิ ตัวนำอลุมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี สายไฟแกนเดี่ยว ทนความร้อน 70 องศา 

750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

Additional information

Conductor  

: Solid and stranded hard drawn aluminium wires
Size 10 mm²  up to 500 mm²

Insulation

: Polyvinyl chloride (PVC)

Classification

: Maximum conductor temperature 70°C
: Circuit voltage not exceeding 750 Volts

Testing Voltage

: 2,500 Volts

Reference Standard

: TIS 293-2541, Table 1