สายไฟ THAI YAZAKI FAC (สายไฟยาซากิ FAC)

Code: FAC

สายไฟ FAC

ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR

In Stock

Description

สายไฟ THAI YAZAKI FAC (สายไฟยาซากิ)

ตัวแทนจำหน่าย สายไฟยาซากิ FAC สายไฟเปลือย สายไฟตัวนำทองแดงมาตรฐาน

ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR

Additional information

Conductor

: Annealed copper wires, concentric stranded conductor
Size 1 mm2 up to 1000 mm2
Stranding direction the outermost layer S

Reference Standard

: IEC 60228 (Same as TIS 2427-2552)