Checking /ส่งรายการสินค้า

Contact us

027414555, line@ หรือ info@poonsincable.com

แอดมิน ติดต่อกลับ / ส่งใบเสนอราคา

สินค้าพร้อมส่ง > ยืนยันใบสั่งซื้อ

โอนเงินค่าสินค้าภายใน 2 วัน หลังยืนยันการสั่งซื้อ

> ส่งหลักฐานการชำระเงิน ระบุเลขที่ใบเสนอราคา มาที่ info@poonsincable.com

จัดส่งสินค้าภายใน 24 ชม**(ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) หลังจากได้รับการชำระเงิน / พร้อมเอกสารการจัดส่ง

**เงื่อนไขการจัดส่งของบริษัทฯ

  1. จัดส่ง 24 ชม.เฉพาะในกรุงเทพฯ ภายในเวลาทำการของบริษัท (จ-ศ 8.00-17.00)
  2. มูลค่าใบกำกับภาษีเกิน 5,000 บาท จัดส่งฟรีกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  3. จัดส่งได้ 24 ชม.ในกรณีสินค้ามีพร้อมจัดส่งได้ทันที
  4. ไม่รวมสินค้าที่สั่งผลิต หรือ สินค้าที่ต้องเบิกโรงงานผู้ผลิต
  5. การจัดส่งอาจมีความล่าช้า หากเกิดเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ