Category: Template

on

หลายคนอาจเกิดคำถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ สายไฟ THW ยี่ห้อไหนดี.. สายไฟยี่ห้อไหนๆ ก็เหมือนกันหรือเปล่า??
บทความนี้จะไขข้อสงสัยให้ทุกท่านทราบก่อนที่จะเลือกสายไฟมาใช้งานปัจจุบันในประเทศไทยมีการวางขายสายไฟอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป

on

ในกรณีที่ต้องการเดินสายไฟภายในบ้านนั้น การเลือกใช้สายไฟที่มีคุณสมติเหมาะสม กับการใช้งานภายในบ้านที่ได้รับมาตรมาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรองรับความปลอดภัย และช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสายไฟที่ใช้เดินสายภายในบ้านมี 2 ประเภท

on

ในกรณีที่ต้องการเดินสายไฟภายในบ้านนั้น การเลือกใช้สายไฟที่มีคุณสมติเหมาะสม กับการใช้งานภายในบ้านที่ได้รับมาตรมาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรองรับความปลอดภัย และช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสายไฟที่ใช้เดินสายภายในบ้านมี 2 ประเภท