การเลือกใช้ สายไฟนอกอาคาร นั้น นับว่าเป็นสายไฟที่มีความเฉพาะตัวพอสมควร เพราะลักษณะของ สายไฟนอกอาคาร จะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสายไฟที่สามารถใช้ภายในอาคารได้อย่างเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้น ก่อนเลือกซื้อสายไฟมาใช้ในงานระบบไฟฟ้า ต้องรู้ว่าสายไฟที่ใช้สำหรับงานภายนอกอาคารนั้นมีแบบไหนบ้าง แล้วควรเลือกอย่างไรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด

        การเลือกใช้สายไฟที่ใช้ภายนอกอาคาร นับว่าเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของคนมีบ้าน ที่จะต้องเลือกซื้อสายไฟให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

 1. สายไฟนอกอาคาร มีความต่างจากสายไฟทั่ว ๆ ไปอย่างไร
 2. รู้จักประเภท สายไฟนอกอาคาร ที่ใช้ในงานระบบ
 3. Tips น่ารู้ การเดินสายไฟที่ใช้ภายนอกอาคาร

สายไฟนอกอาคาร มีความต่างจากสายไฟทั่ว ๆ ไปอย่างไร                

          สำหรับสายไฟนอกอาคารนั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีการกำหนดอย่างชัดเจน ถึงลักษณะการใช้งาน โดยเบื้องต้นสายไฟที่ใช้ในงานนอกอาคารได้นั้น มีดังนี้

 1. สายไฟ THW-A

          โดยลักษณะของสายไฟนั้น จะมีตัวนำเป็นอะลูมิเนียมแกนเดียวน้ำหนักเบา (Concentric Hard Drawn Aluminium) โดยจะหุ้มด้วยฉนวน PVC หรือ โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride Insulation) มีขนาด 10 – 300 ตร.มม. ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 750 โวลต์ และอุณหภูมิการใช้งานสามารถรองรับได้ถึง 70 องศาเซลเซียส

          สำหรับลักษณะการใช้งานโดยทั่ว ๆ ไป คือการใช้สำหรับเป็นสายเมนเดินลอยในอากาศนอกอาคาร เช่น การเดินลอยในอากาศบนเสาไฟฟ้าเพื่อต่อเข้าที่พักอาศัย ซึ่งการใช้งานจะเห็นได้ทั้งการเดินบนเสาไฟฟ้า การเดินลอยในอากาศบนฉนวนลูกตุ้มหรือลูกถ้วย และที่สำคัญคือ การเดินสายไฟเข้าบ้าน อาคาร ไร่ สวน หรือการใช้เดินไฟชั่วคราว ทั้งนี้ ข้อจำกัดในการใช้งาน สายไฟฟ้า THW-A ที่กำหนดโดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น อนุญาตให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดนี้เป็นสายเมนได้ เฉพาะการติดตั้งสายไฟบริเวณภายนอกอาคารเท่านั้น

 1. สายไฟฟ้า CV

          สำหรับสายไฟฟ้า CV เป็นหนึ่งในสายไฟฟ้าสำหรับสายเมน ซึ่งเป็นสายไฟประเภทแกนเดี่ยว และจัดอยู่ในประเภทของสายไฟแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) มีขนาด 1.5 – 630 ตร.มม. แต่หากเป็นประเภทหลายแกนตั้งแต่ 2 – 4 แกน จะมีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 400 ตร.มม. ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นสายไฟนอกมาตรฐานของ มอก. แต่จะผลิตตามมาตรฐาน IEC จึงเป็นสายไฟที่สามารถใช้ในงานระบบได้

          ทั้งนี้ ตัวสายไฟจะเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน PE ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส และมีเปลือกนอก PVC โดยสายไฟจะรองรับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 600/100 โวลต์ โดยการใช้งานก็มีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น การฝังดินโดยตรง การร้อยท่อฝังดิน การร้อยท่อเดินใต้ฝ้าและผนังคอนกรีต การเดินแบบเกาะผนัง การเดินสายไฟบนราง Wire-Way แต่ที่สำคัญคือ หากต้องการใช้เป็น สายไฟนอกอาคาร ต้องติดตั้งโดยวางบนรางเคเบิลนอกอาคาร

 1. สายไฟ NYY

          โดยตัวสายไฟ NYY หรือ NYY-G นั้น เป็นสายไฟที่มีแกนเป็นทองแดงเส้นเดี่ยวและแบบตีเกลียว มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 450/750 โวลต์ ซึ่งขนาดแกนหากเป็นประเภทแกนเดี่ยวจะมีขนาด 1 – 500 ตร.มม. และหากเป็นแบบหลายแกน เช่น 2 – 4 แกน จะมีขนาดตั้งแต่ 50 – 300 ตร.มม. แต่หากเป็นสาย NYY-G จะมีตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป เมื่อบวกกับสายดินแล้วจะมีขนาดรวม ๆ อยู่ที่ 25 – 300 ตร.มม.

          การใช้งานของสายไฟ NYY นั้น จะใช้สำหรับเป็นสายเมน สายไฟสนาม สายไฟถนน การใช้สำหรับการวางบนรางเคเบิล การร้อยท่อหรือฝังดินก็สามารถทำได้ทั้งหมด แต่โดยส่วนมากแล้วจะนิยมใช้ภายนอกอาคารและเดินบนรางมากกว่า

สายไฟนอกอาคาร

Tips น่ารู้ การเดิน สายไฟ ที่ใช้ภายนอกอาคาร       

          ในกรณีที่ต้องการเดินสายไฟภายนอกอาคารนั้น สิ่งสำคัญคือ การเลือกใช้สายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน  โดยการติดตั้งสายไฟภายนอกอาคารก็มีข้อควรรู้หลายประการเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

 1. การติดตั้งและการเดินสายให้ปลอดภัย

          โดยพื้นฐานแล้วการติดตั้งสายไฟนอกอาคาร หากพบว่าการเดินสายมีความซับซ้อน ทาง PEA จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ เพื่อให้การติดตั้งปลอดภัยและไม่เกิดอันตราย และการติดตั้งที่เหมาะสมนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

 • สายเมนจากมิเตอร์จะต้องได้มาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น
 • สายเมนต้องเป็นสายอะลูมิเนียม หุ้มด้วยฉนวนสีฟ้า หรือสายทองแดงหุ้มฉนวนก็ได้เช่นกัน
 • การเลือกใช้ขนาดของสายไฟต้องแปรผันตามแอมป์ของมิเตอร์ไฟฟ้า
 • การติดตั้งต้องหาปลอกฉนวนไฟฟ้ามาใส่
 • การเดินสายจะต้องสูงมากกว่า 5 เมตร
 • หากเดินสายต่ำกว่า 5 เมตร ให้เดินในท่อ
 • การเดินลอยจะต้องมีฉนวน
 • สายเมนจากมิเตอร์ และภายในอาคาร จะสามารถต่อกันได้เมื่อผ่านอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น เครื่องตัดไฟฟ้า
 1. การเลือกใช้ ท่อร้อยสายไฟ

          สำหรับการติดตั้งสายไฟภายนอกอาคารนั้น ต้องเลือกท่อร้อยสายไฟที่เหมาะสมกับงานระบบ เพื่อให้ช่วยป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟได้ เช่น การโดนสัตว์กัดแทะ รวมถึงการป้องกันปัญหาไฟไหม้ เช่น กรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

          โดยท่อร้อยสายไฟที่นิยมใช้คือท่อโลหะขนาดกลาง IMC ซึ่งจะเหมาะต่อการใช้ในงานเดินลอยนอกอาคาร การฝังผนัง หรือพื้นคอนกรีต หรือในบางกรณีก็สามารถใช้ท่อโลหะขนาดบาง EMT ได้เช่นกัน เพราะเป็นท่อที่ผ่านการชุบด้วย Hot-Dip Galvanized

 1. สายเมนที่ใช้ในการติดตั้ง

          สำหรับการเลือกใช้สายเมนสำหรับติดตั้งสายไฟภายนอกอาคารนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้เลือกใช้สายไฟ THW-A เป็นสายเมนในการติดตั้งนอกอาคารเท่านั้น

            อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ สายไฟนอกอาคาร นั้น สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเลือกประเภทของสายไฟ แต่จะต้องดูไปถึงการผ่านมาตรฐานการรับรองหรือไม่ เพื่อทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยอย่างถึงที่สุด ส่วนการติดตั้งและการเดินสายไฟภายนอกอาคารที่มีความซับซ้อน หรือแม้แต่สถานที่ที่ต้องการติดตั้งอยู่ห่างจากเสาแรงต่ำไปตามทางมากกว่า 20 เมตร ก็สามารถติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เข้ามาอำนวยความสะดวกได้เลย