เกี่ยวกับ พูนสิน เคเบิล

บริษัท พูนสิน เคเบิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ดำเนินกิจการในธุรกิจไฟฟ้ามากว่า 31 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิต อาทิเช่น สายไฟฟ้า-ไทยยาซากิ, ท่อเหล็กร้อยสายไฟแอรโรว์, สายไฟเอสซุปเปอร์ เคเบิ้ล, อุปกรณ์ฟิตติ้ง, เทปพันสายไฟ และอื่นๆ


ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครือข่ายขยายบริการ ครอบคลุมการจัดหาสินค้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้กับงานขายปลีกและส่งในราคาโรงงาน มีกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนราชการ เอกชน โรงงานและ ผู้รับเหมา ในและต่างประเทศ
บริษัทมีคลังสินค้าจัดเก็บสินค้า พร้อมให้บริการจัดส่งทั้งลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จนเป็นที่ยอมรับให้เป็น อันดับ 1 ในการจัดส่งที่รวดเร็ว สามารถจัดส่งสินค้าได้ใน 24ชม. **(ตามเงื่อนไขการจัดส่งของบริษัท)**

พูนสิน สายไฟ
poonsin-factory_aboutus

Mission Statement

“Think of Cable Think of Poonsin Cable”

 “เรื่องสายไฟ ไว้ใจ พูนสิน เคเบิล”

ตลอดระยะเวลา 31 ปีในธุรกิจสายไฟฟ้า บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายการทำธุรกิจ อย่างซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า มีคุณธรรมนำการค้า  สินค้าต้องมีคุณภาพ และ การบริการที่ตรงต่อเวลา.  นอกจากนั้นยัรวมไปถึงกรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสรรหาสินค้าตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อให้คู่ค้าของเราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถเติบโตไปพร้อมกัน