Month: March 2021

on

หลายคนอาจเกิดคำถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ สายไฟ THW ยี่ห้อไหนดี.. สายไฟยี่ห้อไหนๆ ก็เหมือนกันหรือเปล่า??
บทความนี้จะไขข้อสงสัยให้ทุกท่านทราบก่อนที่จะเลือกสายไฟมาใช้งานปัจจุบันในประเทศไทยมีการวางขายสายไฟอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป