ในกรณีที่ต้องการเดินสายไฟภายในบ้านนั้น การเลือกใช้สายไฟ หรือ ชนิดของสายไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กับการใช้งานภายในบ้านที่ได้รับมาตรมาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรองรับความปลอดภัย และช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสายไฟที่ใช้เดินสายภายในบ้านมี 2 ประเภท

 1. สายไฟ THW เป็นสายไฟที่นิยมใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสาย ท่อร้อยสายในพื้นที่แห้งเท่านั้น
 2. สายไฟ VAF เป็นสายไฟที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย สำหรับการเดินเกาะผนังแบบตีกิ๊บ หรือเดินสายในช่องเดินสายไฟในพื้นที่แห้งเท่านั้น

คุณสมบัติและลักษณะของสายไฟแต่ละประเภท

 1. สายไฟ THW หรือ 60227 IEC 01 (THW)

ลักษณะของสายไฟ THW :

เป็นสายไฟฟ้าชนิดแกนเดี่ยวหรือสายแข็ง ดัดโค้งงอได้ยาก เป็นสายไฟที่สามารถทนแรงดันได้ค่อนข้างสูง มีตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวหรือตีเกลียว  นิยมใช้สำหรับเดินสายในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของสายไฟ THW:

 • เป็นสายไฟที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์
 • อุณหภูมิตัวนำขณะใช้งานได้สูงสุด 70 องศาเซลเซียส

การใช้งานสายไฟ THW:

 • ใช้สำหรับเดินไฟภายในบ้าน อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
 • เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
 • ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
 • ห้ามเดินบนรางเคเบิล ยกเว้นใช้เป็นสายดิน
 1. สายไฟ VAF

ลักษณะของสายไฟ VAF / VAF-G :

เป็นสายไฟชนิดแบน มีตัวนำเป็นทองแดง แบบเส้นเดี่ยว เปลือกฉนวนหุ้มสายไฟสีขาว ทำจาก พีวีซี แบ่งเป็นชนิด 2 แกน (สายคู่ VAF) หรือ 3 แกน (สายคู่มีกราวน์ VAF-G)

คุณสมบัติของสายไฟ VAF:

 • เป็นสายไฟที่สามารถทนแรงดันได้ถึง 300/500 โวลต์
 • อุณหภูมิตัวนำขณะใช้งานได้สูงสุด 70 องศาเซลเซียส

การใช้งานสายไฟ VAF:

 • ใช้สำหรับเดินไฟภายในบ้าน
 • เดินเกาะผนังแบบตีกิ๊บ
 • เดินในช่องเดินสาย
 • ห้ามนำสายไฟประเภทนี้ฝังดิน และห้ามร้อยท่อ

สายไฟนั้นมีหลากหลายชนิด หลากหลายประเภท ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งานและศึกษาคุณสมบัติของ สายไฟ อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสายไฟชนิดนั้นๆเป็นหลัก ดังนั้นในการเลือกสายไฟเพื่อเดินสายภายในบ้าน แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนจำหน่ายสายไฟ บ.พูนสิน เคเบิล จำกัด โดยตรง เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นใจในการใช้งาน